POSV

Thuật toán đồng thuận Proof-of-Stake Voting là trái tim của toàn bộ hệ thống TomoChain. Việc sử dụng thuật toán đồng thuận POSV cho phép TomoChain tương thích với nền tảng Ethereum blockchain mà ở đó mỗi Ethereum smart contract hoàn toàn có thể hoạt động một cách hiệu quả cùng với khả năng xác thực giao dịch gần như ngay lập tức.

  • Những người nắm giữ TOMO cần đặt cọc tối thiểu 50k TOMO để trở thành ứng viên Masternode.
  • Các ứng viên sẽ nhận phiếu bầu từ phía những người nắm giữ TOMO
  • Những ứng viên nhận được nhiều phiếu bầu nhất sẽ được lựa chọn trở thành Masternodes
  • Việc tạo block sẽ được xoay vòng và luân chuyển đi kèm với cơ chế đồng thuận hai lớp.
  • Masternode sau khi tiến hành việc tạo và xác thực block sẽ được nhận thưởng

 TPS (giao dịch / giây)

Khả năng nâng cao và tối đa hoá hiệu suất của hệ thống blockchain là một trong những tính năng quan trọng nhất của TomoChain. Với việc tạo ra thuật toán đồng thuận PoSV, TomoChain sẽ mang tới khả năng:

  • Xử lý ít nhất 2k giao dịch trên giây trong khi vẫn đảm bảo khả năng bảo mật thông qua cơ chế xác thực hai lớp
  • Thời gian tạo block là 2 giây với khả năng xác thực giao dịch trong chưa đầy 4 giây
  • Những sự cải tiến về trải nghiệm người dùng cũng như tăng cường tính ứng dụng của công nghệ blockchain
  • TPS sẽ được tăng lên một cách đáng kể sau khi công nghệ sharding được tích hợp

 Xác thực 2 lớp

Cơ chế xác thực hai lớp cung cấp thêm một lớp bảo mật giúp tăng cường tính bảo mật của hệ thống đi kèm với công nghệ lựa chọn ngẫu nhiên. Đặc biệt khi một block được tạo ra bởi Masternode, nó sẽ phải được xác thực bởi một masternode khác được lựa chọn một cách ngẫu nhiên trong danh sách . Cơ chế xác thực hai lớp sẽ củng cố thêm tính an toàn của TomoChain, giảm thiểu tình trạng rẽ nhánh và chống lại những cuộc tấn công nothing-at-stake cũng như giúp TomoChain trở nên khác biệt hơn so với các blockchain dựa trên nền tảng POS khác.

 Governance DApp

TomoScan

TomoScan mang đến sự minh bạch cho người dùng TomoChain với việc công khai toàn bộ các thông tin về block, giao dịch, smart contracts, các ứng dụng phi tập trung, thông tin về token cũng như thể hiện các thông tin kỹ thuật và số liệu thống kê về hiệu năng đi kèm với thông tin của những người nắm giữ token.

TomoMaster

TomoMaster cung cấp một giao diện người dùng chuyên nghiệp cho phép những người nắm giữ token có thể đặt cọc 50k TOMO để trở thành ứng viên cho vị trí Masternode, bầu chọn cho các Masternode trong ứng dụng quản lý phi tập trung và hiển thị số liệu thống kê về hiệu năng của các Masternode.

Stats

Stat hiển thị đầy đủ các thông tin về hệ thống testnet hiện tại bao gồm số lượng các masternode hiện tại, hiệu năng của các masternode đó, số lượng giao dịch trên một giây, thời gian tạo và xác thực một block và nhiều thông tin quan trọng khác của hệ thống.

TomoWallet

TomoWallet là ví phiên bản mobile đầu tiên của TomoChain. Hiện tại, người dùng có thể lưu trữ TOMO, đồng coin chính của TomoChain trên ví. Các token khác sẽ được TomoChain bổ sung trong thời gian sắp tới

Download : Apple store, Google play

 TomoChain Mainnet

live Thuật toán đồng thuận Proof-of-Stake
live TomoMaster dành cho việc đặt cọc và bầu chọn Masternode
live Ứng dụng quản trị phi tập trung thông qua việc bầu chọn
live Số liệu thống kê trên hệ thống Mainnet
live Hàng nghìn giao dịch trên giây
live Cơ chế xác thực hai lớp và lựa chọn ngẫu nhiên
live Danh sách các Masternode và ứng viên
live TomoScan block explorer
live Trao thưởng dành cho Masternode và người bầu chọn
live Thông tin và hiệu năng của các Masternode
live Trạng thái hoàn thành của block

Bạn có câu hỏi về kỹ thuật? Hãy tìm trong tài liệu của TomoChain