Giới thiệu về TomoChain

TomoChain là một giải pháp sáng tạo cho vấn đề mở rộng của Ethereum blockchain cũng như những nền tảng blockchain hiện tại. TomoChain hoạt động dựa trên hệ thống gồm 150 Masternode với thuật toán Proof of Stake Voting(POSV) có thể hỗ trợ phí giao dịch gần bằng không và thời gian xác thực giao dịch tức thì. Tính bảo mật, ổn định và hoàn thiện của chuỗi được đảm bảo bởi những công nghệ như cơ chế bảo mật hai lớp, quá trình lựa chọn ngẫu nhiên cũng như gửi, nhận thông qua smart-contracts.

TomoChain hỗ trợ tất cả các smart-contracts trên nền tảng Ethereum, các giao thức cũng như các giao dịch chéo giữa các token khác nhau. Những công nghệ mở rộng mới như sharding, tăng cường máy ảo Ethereum, tạo chain riêng hay tích hợp phần cứng cải tiến sẽ tiếp tục được nghiên cứu và tích hợp với công nghệ Masterndode của TomoChain trong thời gian tới giúp TomoChain trở thành giải pháp lý tưởng cho việc mở rộng của các blockchain hiện tại cũng như một môi trường để phát triển các ứng dụng phi tập trung, phát hành token và tích hợp token vào các mô hình kinh doanh.

 Đội ngũ

Long Vuong

Sáng lập & CEO

Le Ho

Đồng sáng lập & Giám đốc tài chính

Kyn Chaturvedi

Giám đốc phát triển thị trường

Son Nguyen

Đồng sáng lập & Giám đốc kỹ thuật

Tung Hoang

Đồng sáng lập & Quản lý dự án

Anh Viet

Trưởng phòng Marketing & Vận hành

Dr. Cam Pham

Trưởng nhóm nghiên cứu Blockchain

Tu Nguyen

Kỹ sư trưởng Blockchain

Jordan Kang

Lead BD Manager

Cuong Le

Business Analyst

Tien Nguyen

Lead Engineer

Phuc Nguyen

Software Engineer

Kha Nguyen

Platform Consultant

Minh Khai

Full Stack Engineer

Tam Nguyen

Blockchain Engineer

Nguyen Nguyen

Full-Stack Engineer

Vu Pham

Full Stack Developer

Xiem Nguyen

Front-End Engineer

Thanh Vu

Front-End Engineer

Hai Dam

DevOps Engineer

Nien Le

Mobile Engineer

Can Dang

Mobile Engineer

Alex

Community Manager

Victor

Senior Marketing Manager

Tho Nguyen

Digital Marketing Manager

Tuyen Tran

UI/Graphic Designer

 Ban cố vấn

Roger Lim

Giám đốc điều hành tại NEO Global Capital

Thuc Vu

Sáng lập và CEO của Kambria và OhmniLabs