Liên hệ với chúng tôi

Tất cả những yêu cầu và hỗ trợ, vui lòng liên lạc:

Hỗ trợ giải pháp dành cho doanh nghiệp

Chúng tôi rất sẵn sàng giúp đỡ trong việc xây dựng giải pháp blockchain dành riêng cho mô hình kinh doanh của bạn.
Liên hệ với chúng tôi tại:

Hỗ trợ kỹ thuật

Bạn là một lập trình viên và muốn thảo luận sâu hơn về công nghệ với TomoChain, thảo luận với chúng tôi tại:

Tham gia Gitter Chat

Liên hệ báo chí & truyền thông

Về việc hợp tác đưa tin và truyền thông, vui lòng gửi thông tin tới:

[email protected]

Liên hệ chung

Về những vấn đề khác, xin vui lòng liên hệ:

[email protected]

 Cơ hội nghề nghiệp

Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tự tay thực hiện điều đó. Hãy gia nhập cùng chúng tôi để kiến tạo và truyền tải những giá trị của công nghệ blockchain đến với người dùng phổ thông.