Sự kiện

 Lộ trình phát triển

 
Q4 / 2017

 • Thiết kế hệ thống TomoChain
 • Công bố Whitepaper 1.0
 • Ra mắt TomoChain's testnet 1.0

 
Q1 / 2018

 • Ra mắt ví bản alpha
 • Ra mắt Block explorer bản alpha
 • Hoàn thành ICO

 
Q2 / 2018

 • TomoChain POA cùng cơ chế bầu chọn (alpha)
 • Ứng dụng quản trị phi tập trung (alpha)
 • Block Explorer bản beta cho testnet
 • Ra mắt thiết kế Masternode POS

 
Q3 / 2018

 • Cơ chế đồng thuận PoS + Voting (beta) / Masternode POS (alpha)
 • Nghiên cứu áp dụng sharding
 • Hoàn thiện Block Explorer hỗ trợ ERC-20
 • Ứng dụng quản trị phi tập trung kết hợp theo dõi Masternode

 
Q4 / 2018

 • Ra mắt Mainnet
 • Thử nghiệm cơ chế sharding
 • Tích hợp ví với ứng dụng quản trị phi tập trung

 
Q1 / 2019

 • Tích hợp sàn giao dịch phi tập trung
 • Thiết kế hệ thống ngăn chặn spam
 • Ra mắt nền tảng phục vụ ICO

 
Q2 / 2019

 • Ra mắt Mainnet 2.0 tích hợp sharding
 • Khả năng tương thích với nhiều blockchain khác nhau
 • Ứng dụng quản trị phi tập trung cho điện thoại

 Đối tác và nhà đầu tư